Kronik Başağrısı

Kronik Başağrısı

Sık görülen başağrılarından biridir. Primer veya sekonder ( altta yatan bir nedene bağlı ) olabilir. Primer ( birincil ) kronik günlük başağrısı toplumda % 5 oranında görülebilir. Primer KGB tanımı...
Küme Başağrısı

Küme Başağrısı

Küme başağrısı genellikle orta yaşta başlar erkeklerde, kadınlardan daha sık görülür. Bu başağrısında ağrılı bir dönem vardır. Ağrılı dönem 4-12 hafta kadar sürebilir, ağrılı dönemi bir iyilik ...
Nevraljiler

Nevraljiler

TEDAVİ: Epilepsi kompleks bir hastalık olduğundan doğru tedavi çok önemlidir. Bu bakımdan hastaların nöroloji doktorlarına mutlaka başvurmaları ve takip edilmeleri gerekmekted...
Beyin Tümörleri

Beyin Tümörleri

Kafa içinde yer kaplayan tümörler, kistler, apseler başağrısına neden olabilir. Bu oluşumların yeri, büyüklüğü, büyüme hızı ağrının şekli ve yerini etkiler. Tümörler bazen yaygın başağrısına nede...
Glokom

Glokom

Göz ile ilgili problemlerden glokom dediğimiz göziçi basıncının artması, göz ve çevresinde ağrıya neden olabilir bazen kusmada eşlik edebilir. Kırma kusurları, gözde kaymalar, göz tembelliği nadir...