Sık görülen başağrılarından biridir. Primer veya sekonder ( altta yatan bir nedene bağlı ) olabilir. Primer ( birincil ) kronik günlük başağrısı toplumda % 5 oranında görülebilir. Primer KGB tanımı aşağıdaki başağrısı türlerini kapsar:


1)    Kronik gerilim tipi başağrısı

2)    Kronik migren

3)    Günlük inatçı başağrıları


Sekonder KGB ‘tanısı ise aşağıdaki başağrısı türlerini kapsar:

1)    Kafa travması sonrası görülen başağrısı

2)    Boyun bölgesinden kaynaklanan başağrıları

3)    Damarsal hastalıklarla birlikte olan başağrıları

 

En sık görülen KGB kronik gerilim tipi başağrısıdır. Bu ağrı genellikle tüm başı hatta    boynu içine alabilir. Ağrı saatlerce sürebilir, sık sık tekrarlayabilir. Bir ayın en az 15 gününde ağrı mevcuttur ve ağrılı dönem aylarca sürebilir. Bir diğer sık görülen başağrısı türü kronik migrendir. Bu hastaların öykülerinde geçmişte migren atakları sıklıkla mevcuttur, fakat migren atakları gittikçe sıklaşarak devamlı bir durum alabilir, bazende gerilim tipi başağrısıyla birlikte olabilir. Kronik günlük başağrılarında depresyon sık rastlanılan bir durumdur. Bu tür ağrılarda, sık rastlanılan durum da ağrı kesicilerin aşırı kullanılmasıdır. Bu gibi durumlarda doktor kontrolünde ağrı kesicilerin azaltılarak kesilmesi ağrının düzelmesine neden olabilir.