Epilepsi hastalığı tanısının konulmasında en önemli tetkikdir.Genel fizik ve nörolojik muayene yapıldıktan sonra başvurulacak ilk laboratuvar inceleme aracı;EEG’dir.EEG (Beyin elektrosu) sayesinde, beyin elektriği basit bir şekilde görülür hale getirilir.Bu tetkik,saçlı deriye farklı sayıda(20,40 veya daha fazla) elektrotlar yapıştırılarak farklı sürelerde beyin dalgalarının kaydedildiği bir yöntemdir Normal bir EEG hastanın yaşına ve uyanıklık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.EEG önemli ölçüde Epilepsi tanısının konmasında yardımcı bir inceleme aracıdır. Bazen Epilepsi’si olan bir hastanın EEG ‘si normal çıkabilir. Bu durum hastalığı dışlamaz. Epileptik nöbet sırasında beyinin elektrik sinyallerinin iletilmesinde bozukluk yaşanır.Bu durum EEG’de saptanabilir. EEG Epilepsi dışında bilinç bulanıklığı durumlarında, ensefalitlerde ( beyin iltihabı ), ensefalopatilerde  ( sistemik hastalıklarda- karaciğer, böbrek yetmezliği gibi- görülen beyin etkilenmesi ) ve zehirlenmelerde tanı aracı olarak kullanılabilir.

Farklı durumlarda farklı EEG teknikleri uygulanabilir


Normal EEG

Veriler ortalama 20-30 dakika süreyle bilgisayara kaydedilir.

Uykuda EEG

Uyku, beyindeki anormal elektriksel faaliyetin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Epilepsi teşhisi için uyanıklık halinde 20-30 dakika süreyle yapılan EEG’nin yeterli bilgi vermediği durumlarda, gündüz 3-4 saat süreyle uykuda EEG çekilir. Çekim süresinin uzamasıyla anormal beyin dalgalarına rastlama olasılığı da yükseltilmiş olur.Hastanın bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalması gerekir.


Kısa Süreli EEG-Video Monitorizasyon

20-30 dakika süre ile çekilen EEG kayıtları ile anormallik elde edilemeyen veya klinik olarak geçirilen nöbetin video ile kaydedilerek görülmesi ve değerlendirilmesi gereken durumlarda bu yöntem kullanılır. Bu yöntemle hastaya 3-4 saat süre ile eş zamanlı EEG ve video  çekimi yapılabilmektedir.


Uzun Süreli EEG-Video Monitorizasyon

20-30 dakika süre ile çekilen EEG ve 3-4 saat süreli kısa süreli EEG-video monitirizasyon  kayıtları ile bozukluk  elde edilemeyen veya klinik olarak geçirilen nöbetin bu sürede video ile kaydedilememesi halinde, dirençli epilepsi nöbetleri nedeniyle cerrahi planlanan hastaların hazırlanması amacıyla uzun süreli EEG video monitorizasyon kayıtlarının yapılması gereken hastalarda bu yönteme başvurulmaktadır.Burada kayıt süresi bir gün veya daha uzun olabilir. Hasta yataklı servis içinde en fazla 7-10 gün EEG ve video kayıtları yapılır. Bu tetkikte  hasta en az 2 gün en fazla 10 gün süreyle çekim için izlenmektedir.