Küme Başağrısı Küme başağrısı genellikle orta yaşta başlar erkeklerde, kadınlardan daha sık görülür. Bu başağrısında ağrılı bir dönem vardır. Ağrılı dönem 4-12 hafta kadar sürebilir, ağrılı dönemi bir iyilik dönemi takip eder, bu dönem de aylar bazen 1-2 yıl sürebilir. Ağrılı dönemde, hergün bir veya birden fazla ağrı atağı olabilir, her ağrı atağı 15-80 dakika kadar sürebilir. Ağrı genellikle tek taraflı olup göz çevresine lokalizedir. Ağrı ile beraber gözbebeğinde küçülme, göz kapağında düşme, gözde batma, kanlanma, sulanma ve burun akıntısı olabilir. Küme başağrısında ağrı çok şiddetlidir. Küme başağrısında başağrısına neden olan diğer nedenler dışlanıp, derhal tanı konup ağrı ataklarının önlenmesi gerekmektedir.