Kol ,bacak ve gövde kaslarımızın ve bunların çalışması için gerekli olan sinir sistemimizin bir arada değerlendirilmesi ile çeşitli kas, sinir ve bazı sistemik hastalıkların tanısını koymamızı sağlayan araştırma ve tanı koyma yöntemidir. EMG temelde üç ana incelemeden oluşur:

              
1 ) Sinir ileti çalışmaları

2 ) Kas incelemeleri

3 ) Refleks çalışmaları

               

1 ) Sinir ileti çalışmaları: Çevresel sinirlerin uyarılmasıyla motor  hareket ve duyu sinirlerinde sinir iletim hızları ölçülür. Sinir iletimlerinde bir engellenme, yavaşlama olup olmadığına bakılır.  Etkilenme derecesini incelememizi sağlar. Duyu ve motor sinirleri oluşturan kalın çaplı sinirler incelenir.


2 ) Kas incelemeleri ( İğne elektromiyografisi ): Kas içerisinde oluşan elektriksel aktiviteler kaydedilerek kasa ait bir hastalık olup olmadığı araştırılır. Kas incelemesi ayrıca o kasa giden sinirlerin fonksiyonu hakkında da bize bilgi verir. Yerleştirilen özel yapılmış bir iğne elektrodla kastaki elektriksel aktivitenin değerlendirilmesi yoluyla hem içinde bulunulan kas grubunun hem de bu kas grubunun uyarılmasını ve çalışmasını sağlayan sinir ve daha üst sinir yollarının değerlendirilmesi sağlanır.


3) Refleks çalışmaları: Bu tür çalışmalarda  çevresel sinir sisteminin fonksiyonlarının değerlendirilmesinde bize yardımcı olur. Sonuç olarak EMG aşağıdaki hastalıkların tanısında bize yardımcı olur:


1 ) Çevresel sinir sistemi hastalıkları ( Diabetik Nöropati )

2 ) Kas hastalıkları

3 ) Bel ve boyundaki sinir kökü basıları ( Bel ve boyun  fıtıklaşmaları )

4 ) Tuzak nöropatileri ( karpal tünel, kübital tünel, tarsal tünel )

5 ) Motor Nöron Hastalığı

6 ) Miyastenya gravis

7 ) Sinir kesileri

8 ) Doğumsal brakiyal pleksus  lezyonları