Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Amiyotrofik lateral skleroz(ALS) esas olarak beyin kabuğu, beyin sapı ve omurilikteki motor nöronları etkileyen, ilerleyici seyirli nörodejeneratif bir hastalıktır.Yıllık görülme sıklığı 1-...