Polinöropatiler çevresel sinir sisteminin etkilenmesi sonucu oluşan hastalıklar olup, her yaş grubunda görülebilir.

Polinöropatilerin neden olduğu yakınmalar, kol ve bacaklarda yanma, uyuşma, karıncalanma ve ağrı olabilir. Ayrıca kol ve bacakların uç kısımlarında’da kuvvet kaybı gelişebilir. Polinöropatilerde otonomik sinir sisteminin tutulumuna bağlı olarak terleme bozuklukları, mesane problemleri, kan basıncı ve nabızda değişkenlik, diyare ve cinsel fonksiyon bozuklukları da görülebilir.  


Hastalığın belirti ve bulguları altta yatan nedene bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.


Tanı, nörolojik muayene ve elektromiyografi ( EMG ) ile konur. Tanı konulduktan sonra altta yatan neden araştırılmalıdır, en sık polinöropati yapan durumlar aşağıdaki şekildedir:


 1 ) Diabet ( Şeker hastalığı )

2 ) Kronik böbrek yetmezliği ( Üremi )

3 ) Hipotiroidi

4 ) Çeşitli vitaminlerin eksikliği ( B1, B6, B12 ve E vitamini )

5 ) Aşırı alkol kullanımı

6 ) Değişik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar

7 ) Zehirli ( toksik ) maddeler

8 ) Bazı infeksyon hastalıkları

9 ) Ailevi polinöropatiler

10 ) Kanserin uzak etkisine bağlı polinöropatiler

11 ) Bağ dokusu hastalıkları


Tedavi altta yatan nedene yönelik olarak planlanmalıdır. Polinöropatilerde ağrı bazen çok rahatsız edici olabilir, biz bu tür ağrıya nöropatik ağrı diyoruz. Nöropatik ağrının ve uyuşma, karıncalanma gibi yakınmaların da tedavisi Nörolog tarafından planlanmalıdır.